ARCHIEF
  FAQ  
Start
 

 
Start
Winnaars 2006
Nominaties 2006
Inzendingen 2006
Vorige winnaars
Reglement
FAQ
archief
Contactgegevens
ZORRA
archief site

 

 Omhoog ]
 
Deze pagina bevat antwoorden op veelgestelde vragen die door ons ondersteunend personeel zijn behandeld.

 

Wie is het doelpubliek en wat zijn de doelstellingen van de ZORRA-Publieksprijs?
Het doelpubliek van de ZORRA-Publieksprijs is enerzijds de reclame-industrie en anderzijds het brede publiek.
De respectievelijk doelstellingen zijn: 
De reclameproducenten en adverterende bedrijven tonen dat het Vlaamse publiek roldoorkruisende reclame enorm apprecieert en vooral ontvankelijk is voor meer... Ontvankelijk voor meer beelden van vrouwen en mannen zoals ze werkelijk zijn, voor beelden die de traditionele rolpatronen op hun kop zetten of waarbij gespeeld wordt met seksestereotypen, er de draak mee gestoken en die, door er als reclamemaker creatief mee om te gaan, de beelden ook blootlegt als stereotyp.
De reclameconsumenten aansporen om overgebleven seksestereotypen in reclame en media te consumeren met verstand. Dit is geslachtsstereotypen (leren) duiden als 'stereotypen', als veralgemeningen op grond van reŽle of niet reŽle waarnemingen, met als doel de eventuele invloed die ervan uit gaat te ontkrachten, al of niet gepaard gaande met een gezonde en ontladende schaterlach.
Up

Kan de ZORRA-Publieksprijs rekenen op subsidies?

De ZORRA-Publieksprijs 2006 wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het ministerie van Gelijke Kansen van de Vlaamse Gemeenschap en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Waar kan ik de winnaars en genomineerden van de vorige ZORRA-Publieksprijzen bekijken?
Een overzicht van de winaars van vorige edities vindt u op deze site. Wenst u ook de genomineerden van de vorige edities te bekijken, kijk dan onder de knop "zorra-prijs" op de ZORRA-archief site 1999-2005. 
Up

Waarom kan ik de televisiespotjes niet bekijken op mijn computer?
Wellicht beschikt u niet over de laatste versie van uw media player. Klik hier voor een overzichtje van enkele gratis media players.
Up

Wie organiseert de ZORRA-Publieksprijs 2006?
De organisatie van de ZORRA-Publieksprijs 2006 is in handen van het Centrum voor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen. De contactgegevens vindt u op de contactpagina.
Up

Wanneer werd de eerste ZORRA-Publieksprijs ingericht?
De eerste ZORRA-Publieksprijs werd ingericht in 1999. De winnaar was een tv-spot voor Vacature m/v, gerealiseerd door het reclamebureau Duval Guillaume.
Up

Waarvan is ZORRA de afkorting?
ZORRA is de afkorting van Zien, Onderzoeken, Reageren op Rolpatronen in Advertenties.
Up

Hoe en wanneer is ZORRA ontstaan?
ZORRA werd opgericht naar aanleiding van een rondetafelconferentie met de reclame-industrie in november 1996. Op deze conferentie bleek dat de reclameconsumenten (kijkers en luisteraars m/v) slechts op ťťn manier uiting konden geven aan hun ongenoegens over een reclame, en dat was door het product niet te kopen. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) was in 1996 lang nog niet gevoelig voor de problematiek van m/v representaties in reclame (pas eind 2003 kwam daar verandering in).
Kortom, in 1996 verlangden de consumenten een beter instrument dat bovendien in staat was om jaar in jaar uit de vinger aan de pols te houden m.b.t. de representaties van vrouwen en mannen in reclame. Zo ontstond ZORRA, de eerste drie jaren vooral als Meldpunt voor klachten, de daarop volgende jaren, met de start van de eerste ZORRA-Publieksprijs in 1999, ook voor complimenten. In 2000 volgde de oprichting van het ZORRA-discussieforum (voor het ogenblik tijdelijk gesloten) en wordt op regelmatige tijdstippen onderzoek verricht.
Up

Aan welke onderzoeken verleende ZORRA haar medewerking?
Enkele onderzoeken waaraan ZORRA haar medewerking verleende, zijn:
  • Van Hellemont, C., Michielsens, M.. (2000) "Gender en Etniciteit in 'De Antwerpenaar' Analyse van de beeldvorming man/vrouw, allochtoon/autochtoon in de publicatie en tv-uitzending 'De Antwerpenaar', periode 1998-1999." Centrum voor Vrouwenstudies, UA.
  • Van Hellemont, C., Michielsens, M. (2003) "Reclamecode-onderzoek - onderzoek naar richtlijnen en aanbevelingen inzake de representatie van mannen en vrouwen in reclame". Centrum voor Vrouwenstudies, UA.
  • Van Hellemont, C., Lanzoni E., Buisson, A.-L. "Vrouw- en manbeelden in ICT-tijdschriften, periode 2002-2003" (2004). Uitg. www.ada-online.be.
  • Van Hellemont, C., Michielsens, M. (2006) "Ouders aan het woord over speelgoedreclame en andere stimuli tot het kopen van speelgoed tijdens de Sinterklaasperiode". Centrum voor Vrouwenstudies, UA.
  • Plichart, I., Van Den Bulck, H. (2006) "Vooronderzoek naar de genderdimensie in Klare Taal. Centrum voor Vrouwenstudies, UA.
Lopend onderzoek:
  • "Beelden van arbeid in reclame" (resultaten voorzien voor eind 2007)
Up